Instrumentu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā

Sekmīgi skolā tiek īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts "Instrumentu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā", kura ietvaros paredzēta jaunas koncertarfas iegāde skolas mācību procesa vajadzībām.

2016.gada 5.septembrī skolā pienāca  ilgi gaidītais sūtījums no Vācijas - amerikāņu firmas "Lyon & Healy" arfa "Chicgo Concert Grand Extended", kuru kā piemērotāko audzēkņu mācību darba vajadzībām atzina skolas pedagogi un eksperti.

Ar instrumenta iegādi ir sācies jauns posms arfas spēles audzēkņu izglītošanā, kas sekmēs audzēkņu izcilību mācībās un koncertdarbībā.

arfa1  arfa2  arfa3  arfa4  arfa5

EDMV centralizēto eksāmenu rezultāti

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņu mācību sasniegumi, kārtojot valsts pārbaudes darbus (centralizētos eksāmenus) vispārizglītojošajos mācību priekšmetos 2015./16.mācību gada pavasarī:

Centralizeto-eksamenu-rezultati-edmv-2016

 

Paldies skolotājām Iritai Brūverei, Aijai Strautiņai, Aijai Zvaigznei, Jolantai Lapiņai un Marija Ostrovskai!

Centralizeto-eksamenu-rezultati-pedejos-4-gados

 

Latvijas atklātās matemātikas olimpiādes laureāts

SVEICAM
Latvijas atklātās matemātikas olimpiādes laureātu:
Sandiju Gotvonī (9. kl.) III vieta
Skolotāja: Jolanta Lapiņa

8. Filadelfijas mūzikas konkursa laureāu

SVEICAM
8. Filadelfijas (Itālija) mūzikas konkursa laureātu:
I kurss
Artūru Pertu II vieta
Pedagogs: Gunārs Kļaviņš

Jūrmalas starptautiskā jauno pianistu konkursa laureāti

SVEICAM
Jūrmalas starptautiskā jauno pianistu konkursa diplomandus un laureātus:
A grupa
Sāru Feldmani, 3. kl. Diploms
Pedagogs: Ilze Treija

B grupa
Maksimu Taņičevu, 8. kl. II vieta
Pedagogs: Ligita Muižarāja

Ēriku Jākobsoni, 8. kl. III vieta
Pedagogs: Lelde Paula

Kārli Gustu Zariņu, 8. kl. Diploms
Pedagogs: Sandra Jalaņecka

Konkursa Ineses Galantes Talanti LV 2016 laureāti

S V E I C A M
Konkursa Ineses Galantes Talanti LV 2016 laureātus:
Kategorijā Stīgu instrumentu spēle

Silvestru Juri Kalniņu, II k. I vieta

Pedagogs: Dace Pūce
Koncertmeistare: Ilze Dzērve 

Sandru Seržāni, II k. II vieta
Pedagogs: Romans Šnē
Koncertmeistare: Lelde Paula 

Andreju Jegorovu, I k. III vieta
Pedagogs: Nelli Sarkisjana
Koncertmeistare: Lili Sarkisjana 

Kategorijā Taustiņinstrumentu spēle

Ēriku Jākobsoni, 8. kl. II vieta
Pedagogs: Lelde Paula 

Kategorijā Pūšaminstrumentu spēle
Mārtiņu Zuju, 8. kl. II vieta
Pedagogs: Kārlis Jēkabsons 
Koncertmeistare: Inga Ramāne                                            

K. Davidova 9. starptautiskā čellistu konkursa laureāti

SVEICAM
K. Davidova 9. starptautiskā čellistu konkursa laureātus:
Grupa “Cerība”
Katrīnu Annu Rando, 5. kl. II vieta

Pedagogs: Dace Pūce
Koncertmeistare: Ilze Dzērve

Grupa A
Annu Katrīnu Paukšēnu, 8. kl. III vieta

Pedagogs: Romans Trautmans
Koncertmeistare: Lelde Paula

Grupa B
Silvestru Juri Kalniņu, II k. II vieta

Pedagogs: Dace Pūce
Koncertmeistare: Ilze Dzērve

Eduarda Medņa XVIII Starptautiskā konkursa “Jaunais mūziķis 2016” laureāti

Sveicam Eduarda Medņa XVIII Starptautiskā konkursa “Jaunais mūziķis 2016” laureātus:

A grupā 
Džordžu Tašņicki II vieta (4. kl.)

Pedagogs: Andris Arnicāns
Koncertmeistare: Inese Ramāne

B grupā
Annu Mariju Kubecku I vieta (5. kl.)

Pedagogs: Gunārs Kļaviņš
Koncertmeistare: Ieva Sarja

Jekaterinu Uškanovu II vieta (8. kl.)

Pedagogs: Andris Arnicāns
Koncertmeistare: Inese Ramāne

Klāvu Grīnbergu III vieta (7. kl.)

Pedagogs: Mārtiņš Circenis
Koncertmeistare: Ieva Sarja

C grupā
Katrīnu Elīzu Krastiņu II vieta (8. kl.)
Madaru Eleonoru Mežali III vieta (8. kl.)

Pedagogs: Gunārs Kļaviņš
Koncertmeistare: Ieva Sarja

D grupā
Laimu Ratnieci-Miltiņu III vieta (I k.)

Pedagogs: Mārtiņš Circenis
Koncertmeistare: Ieva Sarja

X B. Dvarionasa starptautiskā jauno pianistu un vijolnieku Konkursa Viļņā diplomandu

SVEICAM
X B. Dvarionasa starptautiskā jauno pianistu un vijolnieku Konkursa Viļņā (Lietuvā) diplomandu:
I kurss
Andreju Jegorovu
Diploms un specbalva par labāku mūsdienu skaņdarba atskaņojumu

Pedagogs: Nelli Sarkisjana
Koncertmeistare: Lili Sarkisjana

VI Liutauras Vebra starptautiskais obojistu konkurss

No 28.- 30. aprīlim Kauņā notika VI Liutauras Vebra starptautiskais obojistu konkurss.

Konkurss tiek organizēts vienu reizi divos gados. Šogad konkursā piedalījās 30 obojisti no Lietuvas, Polijas, Vācijas, Taivānas, Čehijas. Latvijas obojistus pārstāvēja trīs skolotājas Kristīnes Kupčas audzēknes. Kira Maija Kirsanova (I kurss) startēja III vecuma grupā un ieguva II vietuMija Amēlija Dziļuma (5. klase) ieguva savā vecuma grupā (I grupaII vietu, kuru dalīja ar konkursā labāko savas vecuma grupas lietuviešu obojisti. Bez tam Justīne Āboltiņa (III kurss)  un Mija Amēlija Dziļuma (5. klase) tika apbalvotas par labāko lietuviešu skaņdarba izpildījumu un piedalījās laureātu koncertā

 P1070212 

Obojas spēles pedagogs Kristīne Kupča ar konkursa dalībniecēm.

P1070220

Latvijas konkursantu spēli atbalstīja lieliskais lietuviešu koncertmeistars Linas Dužinskas (attēlā vidū).

Starptautiskā metāla pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa “Taures skan” laureāti

SVEICAM
Starptautiskā metāla pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa “Taures skan” laureātus:
I grupā
Jāni Prikuli I vieta (3. kl.)
Haraldu Dreimani I vieta (2. kl.)
II grupā
Matīsu Lektaueru II vieta (6. kl.)
III grupā
Emīlu Jauju II vieta (6. kl.)
Pedagogs: Gatis Evelons
Koncertmeistare: Inese Ramāne
II grupā
Bruno Ančānu III vieta (6. kl.)
IV grupā
Mārtiņu Zuju I vieta (8. kl.)
Pedagogs: Kārlis Jēkabsons
Koncertmeistare: Inga Ramāne

Jura Jurjāna XVIII starptautiskā konkursa “Jaunais mežradznieks” laureāti

SVEICAM
Jura Jurjāna XVIII starptautiskā konkursa “Jaunais mežradznieks” laureātus:
A grupa
Haraldu Dreimani, 2. kl. I vieta
Jāni Prikuli, 3. kl. III vieta
B grupa
Konrādu Rezņikovu, 5. kl. II vieta
Emīlu Jauju, 6. kl. II vieta
Pedagogs: Gatis Evelons
Koncertmeistare: Inese Ramāne

Paldies talkas dalībniekiem!

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas “Pirmā Lielā talka” notika 2016. gada 23. aprīlī

Talkas organizatori vēlas no sirds pateikties visiem vecākiem un ģimenēm kopumā, kuras atrada laiku, līdzekļus un vēlēšanos, lai ar savu klātbūtni, darbu un materiāli atbalstītu Pirmās Lielās talkas norisi mūsu skolā. Tieši uz šādām ģimenēm balstās mūsu skolas nākotne. Liels paldies jums visiem, par to ka noticējāt organizatores idejai un par jūsu nesavtīgo atbalstu!

Организаторы субботника со всей души благодарит всех родителей и семьи, которые нашли время, ресурсы и желание, чтобы своим присутствием, трудом и материально поддержать Первый Большой субботник в нашей школе. Будущее нашей школы опирается на таких семьях. Огромное спасибо вам всем, за то что вы поверили в идею организатора и за вашу бескорыстную поддержку!

IMG 0223  

Apskatīt visas bildes

EDMV Lielā talka

Sestdien, 23. aprīlī Emīla Dārziņa mūzikas skolas aktīvie vecāki un skolēni piedalīsies Lielajā talkā. Talkas ietvaros ir plānots sakopt skolas teritoriju, veikt zālāja atjaunošanas darbus un sagatavot atsevišķas teritorijas daļas zaļo apstādījumu veidošanai, kā arī stādīt šobrīd pieejamos zaļumus.

Ja vēl kāds no skolas audzēkņiem, vecākiem vai pedagogiem vēlas pievienoties, laipni gaidīti:

Sestdien 13. aprīlī no plkst 9:00 līdz 16:00 skolas teritorijā. Talkas koordinatore Rudīte Jaunzeme-Skulte (tel. 29 166 989).

XVII K.Štrāla starptautiskā konkursa “Jaunais flautists” laureāti

S V E I C A M
XVII K.Štrāla starptautiskā konkursa “Jaunais flautists” laureātus:
A grupa
Elzu Ratnieci-Miltiņu  5 kl. II vieta
Ievu Martu Gobu 5. kl. III vieta

B grupa
Ričardu Vectirānu 7. kl. II vieta

D grupa
Katrīnu Ciniņu I k. I pakāpes diploms

Pedagogs: Silva Krašauska-Krauze
Koncertmeistars: Jānis Rinkulis

Izglītības programmas “Mūzikas vēsture un teorija” Valsts konkursa laureāti

SVEICAM
Izglītības programmas “Mūzikas vēsture un teorija” Valsts konkursa laureātus:

Kategorijā “Koncertprogrammas un anotācijas sastādīšana”

Annu Martu Burvi III vieta, II k.

Kategorijā “Radošais uzdevums”

Zani Leimani II vieta, II k.
Annu Bakuradzi III vieta, I k.
Filipu Babri III vieta, III k.

X Jēkaba Graubiņa Jauno Pianistu konkursa laureāti

SVEICAM
X Jēkaba Graubiņa Jauno Pianistu konkursa laureātus:

C grupa
8. klase
Maksimu Vinogradski I vieta
Pedagogs: Andrejs Bilalovs

D grupa
9. klase
Aleksandru Avramecu I vieta

Un balva par J. Graubiņa skaņdarba labāko izpildījumu

Pedagogs: Dina Atte

Konkursa “Ceļā uz meistarību” laureāti

S V E I C A M
Konkursa “Ceļā uz meistarību” laureātus :

I grupā
Konstantīnu Dodonovu, 2. kl. II vieta

II grupā
Paulu Skulti, 5. kl. II vieta

Gustavu Niedri, 4. kl. III vieta

--------------------------------------------

Sveicam

VII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA
C. grupā:
Grand Prix 1.vieta un atzinība par labāko V.A.Mocarta skaņdarba izpildījumu
8. sitaminstrumentu klases audzēkni Alisi Sējāni.
 
Pedagogs: Dzintra Knābe
Koncertmeistars: Ģirts Bīrītis

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair